સોમવાર, 19 ડિસેમ્બર, 2011

કલમ-પરશુ


વેલ બનીને હું વિકસું છું,
આ ધરતીકાંધે કણસું છું,

પાંખ જડી ના વાદળની પણ,
શ્રાવણ શરમાવી વરસું છું,

હા, દરિયામાં હું ધરબાયો!
કો' મરજીવા કર તરસું છું,

નાટકનો મેં વેશ ધર્યો છે,
ના સમજો જોગી, જડસું છું,

હેં! કલમે કીધું મુજને શું?
જાળવતો લખજે, પરશુ છું...

-નરેશ સાબલપરા

ગુરુવાર, 15 ડિસેમ્બર, 2011

કરમ કર સદા આશ ફળની છોડીને..


પ્રયાસો કરીનેય પામી ના શકતો,
ફરેબો કરીનેય ફાવી ના શકતો,

જરા હુંય નખરા કરું રીઝવવાને,
સનમને સ્વપ્ને પણ સતાવી ના શકતો,

સમી સાંજ માં મીંચતો આંખલડીને,
સવારેય સ્વપ્ન એક વાવી ના શકતો,

બધી લાગણીઓ તમારી થરથરતી,
હું મજબૂર કેવો તપાવી ના શકતો,

મને છીપ પણ હાથ ના લાગ્યાં દરિયે,
છતાં આશ રત્નની શમાવી ના શકતો,

'કરમ કર સદા આશ ફળની છોડીને',
ખબર તોય લાલચ દબાવી ના શકતો..
-નરેશ સાબલપરા

મંગળવાર, 13 ડિસેમ્બર, 2011

હાથ ખાલી આ બતાવી દંગ રાખું...સૈન્ય શરણાગત થયું તો શું હજીયે જંગ રાખું,
હાથ છો બંધાય, કરતબથી જગતને દંગ રાખું,

લાગણીની ખેંચતાણોમાં થયું છે દિલ નરમ ને,
તોય તારા આખરી એ ઘાવ સહવા તંગ રાખું,

જીંદગાનીએ ચિત્રો ટાંગેલ પડછાયા સરીખા,
આપણાં સંગાથના લીલોતરાં ફક્ત રંગ રાખું,

મીટ બાંધીને ભલે ઊભા બધા આ આંગણે પણ,
થાય એવું હાથ ખાલી આ બતાવી દંગ રાખું...

-નરેશ સાબલપરા

મંગળવાર, 29 નવેમ્બર, 2011

ગઝલ-"વારતા"


શ્વાસની જલદ એવી સફર હતી,
વાયરો સળગશે ક્યાં ખબર હતી?

ઝાંઝવા પણ સરોવર મહીં મળ્યા,
પાળ બે એકલી તરબતર હતી,

હરઘડી સાચવ્યા ટોટકા ઘણા,
ખુદ મારી જ બૂરી નજર હતી,

ચોઘડીયા શુકનવંત પણ કિસ્મત?
એ મળ્યા તે ઘડી પણ કફર હતી,


વારતા છો ખુશી થી પતે બધી,
રહી અધૂરી ભલે મર્મ સભર હતી,


ગુરુવાર, 10 નવેમ્બર, 2011

બંદા


સિયામિઝ ટ્વીન્સ
બે ધડ-બે મન - એક વિચાર


બે પ્યાલા પીધા ગઝલે ને, ચંદા પણ એવા ખીલ્યા છે
મદ ઊતાર્યો આ ગઝલે ને, બંદા પણ એવા ખીલ્યા છે

નાતો ના કો' ગઝલે તો પણ ,દઈ તારા ગણવાનું ઓઠું,
દોડ્યો દિલ ચીંધ્યા મઝલે ને! ફંદા પણ એવા ખીલ્યા છે,

 કવિ ટેટો કુમળો, અટવાયો,કોશેટો કરમાશે જાણી,
ગઝલો નીતરતી વડલે ને,કંદા પણ એવા ખીલ્યા છે,

 ટીકાકારોની બેધારી ,અણઘડ થારે* શબ્દથડ વેર્યુ,
ગઝલોની ગાંઠ્યુ ઉકલે ને,રંધા પણ એવા ખીલ્યા છે,

 ક્યાં ભેળી આવે છે છેલ્લે, નફરત તોટો, પ્રેમે સરભર,
 ચાલ્યો બાંધી  સત્ત્વ ગઝલે ને,ધંધા પણ એવા ખીલ્યા છે...

એક ધડ- એક મન- એક વિચાર


બે પ્યાલા પીધા ગઝલે ને,
મદ ઊતાર્યો આ ગઝલે ને,

નાતો ના કો' ગઝલે તો પણ ,
દોડ્યો દિલ ચીંધ્યા મઝલે ને! 

 કવિ ટેટો કુમળો, અટવાયો,
ગઝલો નીતરતી વડલે ને, 

 ટીકાકારોની બેધારી ,
ગઝલોની ગાંઠ્યુ ઉકલે ને,

 ક્યાં ભેળી આવે છે છેલ્લે,
 ચાલ્યો બાંધી  સત્ત્વ ગઝલે ને...

બીજુ ધડ-બીજુ મન- એ જ વિચાર


ચંદા પણ એવા ખીલ્યા છે
બંદા પણ એવા ખીલ્યા છે

દઈ તારા ગણવાનું ઓઠું,
ફંદા પણ એવા ખીલ્યા છે,

કોશેટો કરમાશે જાણી,
કંદા પણ એવા ખીલ્યા છે,

અણઘડ થારે* શબ્દથડ વેર્યુ,
રંધા પણ એવા ખીલ્યા છે,

નફરત તોટો, પ્રેમે સરભર,
ધંધા પણ એવા ખીલ્યા છે.
-નરેશ સાબલપરા


*થાર= સુથાર