મંગળવાર, 29 નવેમ્બર, 2011

ગઝલ-"વારતા"


શ્વાસની જલદ એવી સફર હતી,
વાયરો સળગશે ક્યાં ખબર હતી?

ઝાંઝવા પણ સરોવર મહીં મળ્યા,
પાળ બે એકલી તરબતર હતી,

હરઘડી સાચવ્યા ટોટકા ઘણા,
ખુદ મારી જ બૂરી નજર હતી,

ચોઘડીયા શુકનવંત પણ કિસ્મત?
એ મળ્યા તે ઘડી પણ કફર હતી,


વારતા છો ખુશી થી પતે બધી,
રહી અધૂરી ભલે મર્મ સભર હતી,


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો