મંગળવાર, 8 નવેમ્બર, 2011

લ્હાય


એવી આભડી છે યાદ, વળગી ભૂલવાની લ્હાય,
આપી દે દવા એવી જ, ભાંગે ભૂલવાની લ્હાય,

ના ચુંબન તણી હો ભેટ,ના મીઠી નજર,આ રીત?
દેહે ક્યાં જળો ચોંટે, જિગરને ચૂસવાની લ્હાય,

નડતર છે મને મીંઢા પહાણા, તણખલાંની રાવ,
ઝાકળનેય ઉપડી પથ્થરને ઓગાળવાની લ્હાય,

દોડીને હરણ થાકે, ન પામે તોય એ દોડે જ,
જો એ થોભ્યું ને હાંફે હવે આ ઝાંઝવાની લ્હાય,

જાણ્યો તો નિખાલસ શેઠ શામળિયો,ઉગારે છે જ,
પણ તેનેય લાગી છે હવે  ભક્ત પરખવાની લ્હાય...

-નરેશ સાબલપરા 


મુક્તઝિબ બહેર -ગાગાગાલ


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો