શનિવાર, 2 જુલાઈ, 2011

હે પ્રભુ! જો થોડા ઘણા વાચક મળી જાય તો

            તાપી નદી સૂર્ય પુત્રી છે. દરરોજ ઉગમતા અને આથમતા વિવસ્વાન(સૂર્ય"નવા શબ્દો મળે એટલે ઉપયોગ કરવાની ચળ)ને જોતા અહિયા તાપીના ખોળે યુવાનીમા જ્યારે પગ મુક્યો ત્યારે ઘણી ઇચ્છા કે મારા પોતાના વિચારો હુ દુનિયા સમક્ષ રાખુ. જો કે અત્યારે પણ યુવાન જ છુ, પણ વિચારો અને વર્તન મા આવેલા પરિવર્તન ને કારણે ત્યારની અને અત્યારની મારી વૈચારીક ઉમરમા ઘણો ફરક છે. ત્યારે વિચારો ની અભિવ્યક્તિ કરતા હુ ખુબ ગભરાતો હતો, હવે થોડો નિખાલસ થતા શીખ્યો છુ. મુલતઃ સુરતી લોકો પાસે નિખાલસપણુ એ જન્મજાત ગુણ છે. જે મને અહિયા શીખવા મળ્યો. આ થઇ મારી વાત. મારા બ્લોગ લખવા પાછ્ળનુ મૂળ કારણ એ કે મને પોતાને ગુજરાતી ભાષામા ખુબ ઓછા બ્લોગ વાંચવા મળે છે તો મેં પણ નિર્ધાર કર્યો કે હું પણ તમારી(હે પ્રભુ! જો થોડા ઘણા વાચક  મળી જાય તો)માથે થોડા હથોડા મારુ.

            તો ચાલો હું તો મંડી પડીશ હવે થી પણ પ્રભુ તમ્ને બધાને સહન કરવાની શક્તિ આપે!

1 ટિપ્પણી: